Još jedan poraz politike Asima Kambera: Vrhovni sud Federacije BiH donio presudu protiv Mješovite srednje škole u Sanskom Mostu

0
SHARE

Na svome facebook profilu, Šemsudin Habibović objavio je presudu Vrhovnog suda Federacije BiH u pravnoj stvari tužiteljice Maide Cepić-Habibović protiv tužene Mješovite srednje škole u Sanskom Mostu, kojom se školi nalaže da u roku od 15 dana Cepić-Habibović vrati na poziciju direktorice škole, s koje je nezakonito smijenjena 12. februara 2014. godine, nakon protesta građana u Sanskom Mostu, a SDA politika, na čelu sa Asimom Kamberom, joj je tada imputirala kako nije ništa poduzela da spriječi odlazak učenika na proteste i to – nakon završenih obaveza u školi, što je dovelo do nezakonite smjene s pozicije direktorice škole.

Prvostepenom presudom Općinskog suda u Sanskom Mostu školi je naloženo da u roku od 15 dana Cepić-Habibović vrati na poziciju direktorice, da joj isplati razliku neisplaćenih plata , te da joj plati razliku u doprinosima za PIO. Nakon žalbe škole, drugostepeni organ (Kantonalni sud u Bihaću) je djelimično uvažio žalbu na način da je preinačio presudu u dijelu da Cepić-Habibović na poziciju direktorice može vratiti Školski odbor, kojega je instalirao Asim Kamber i SDA.

Odvjetnički tim Cepić-Habibović je uložio reviziju Vrhovnom sudu Federacije BiH, a Vrhovni sud FBiH je uzeo u razmatranje ovu reviziju „iako vrijednost pobijenog dijela pravomoćne presude ne prelazi 10.000 KM, jer je ocijenio da bi odlučivanje po reviziji bilo od značaja za primjenu prava u drugim slučajevima“.

Vrhovni sud FBiH je u potpunosti uvažio presudu Osnovnog suda u Sanskom Mostu, korigovao presudu Kantonalnog suda u Bihaću i Školi naložio da Cepić-Habibović vrati na poziciju direktorice u roku od 15 dana.

Obzirom da je jučer došlo do promjena i na čelu resornog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK, gdje je nestručnu i nesposobnu ministricu Sanelu Ćenanović (SBB) zamijenio profesor tjelesnog odgoja Muhamed Ramić (SBB), očekivati je da se niko više neće igrati s neprovođenjem pravomoćnih sudskih presuda, te da će se presuda Vrhovnog suda FBiH ispoštovati u zadanom roku, ali i pravosnažna presuda Kantonalnog suda u Bihaću o povratku na posao Šemsudina Habibovića, supruga Maide Cepić-Habibović i isplate svih neisplaćenih 28 plata i uplate doprinosa za iste, a sve uz kamatu od 12%, kao i plaćanje nemalih sudskih troškova.

Postavlja se pitanje ko će i da li će iko da odgovara za oštećenje Budžeta Unsko-sanskog kantona, koje samo u ova dva slučaja iznosi preko 70.000 KM. Da li će to da bude dosadašnji direktor Sead Midžan, koji je odgovoran za nezakonit otkaz Šemsudinu Habiboviću ili Školski odbor na čelu sa Murisom Cerić, koji je odgovoran i za smjenu Maide Cepić-Habibović i za nezakonit otkaz Šemsudinu Habiboviću, ostaje da se vidi. Sada je sve do Tužilaštva USK i kantonalne tužiteljice Vildane Dedić, kod koje se nalaze spomenuti predmeti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − 12 =