Novi namet na vilajet Vlade FBiH

0
SHARE

Najnoviji prijedlog Federalne vlade za oporezivanja plata u FBiH predviđa rast poreza na dohodak i uvođenje takozvane diferencirane stope.

Vlada u prednacrtu novog zakona o porezu na dohodak predviđa da se mjesečna osnovica plate do 800 KM oporezuje sa 13 posto, dok će iznos plate iznad 800 KM biti oporezovan sa čak 20 posto.

To znači da će, naprimjer, plata od 1.000 KM biti oporezovana sa dvije stope. Iznos od 800 KM oporezovat će se stopom od 13 posto, a preostalih 200 KM biće oporezovano sa 20 posto.

To znači da porez koji se mora platati na ovu visinu plate iznosi ukupno 170 KM, odnosno 130 KM na 800 KM plus dodatnih 40 KM na preostalih 200 KM.

Time bi plata od 1.000 KM bila opterećena s dodatnih 70 KM, s obzirom na to da se ona trenutno oporezuje s deset posto, odnosno 100 KM. Trenutna jedinstvena stopa poreza iznosi 10 posto.

Ovim se znatno više nego do sada opterećuje srednji sloj stanovništva.

Kada je riječ o oporezivanju doprinosa, u prednacrtu zakona navodi se da će stopa doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje koji idu na teret obveznika iznositi 18,5 posto.

Kao takva, ona je za 1,5 posto viša nego sada.

I stopa za zdravstveno osiguranje se povećava, sa sadašnjih 12,5 na 13,5 posto.

S druge strane, stopa doprinosa za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti smanjuje se sa 1,5 na jedan posto.

Nažalost, ni prema sadašnjim poreznim opterećenjima, FBiH nije mjesto koje bi moglo da privuče eventualne investitore. Kao dokaz te tvrdnje, uporedićemo namete za dvije plate istog iznosa, isplaćene u Sloveniji i FBiH.

Plate su obračunate prema važećim propisima u FBiH i Sloveniji, a poređeni su troškovi za identično isplaćenu neto platu od 1.098,12 KM. U Sloveniji radnik na tu neto platu u startu odmah dobija više “na ruke”, jer se na minuli rad u Sloveniji dodaje 5 posto, a u FBiH 4 posto. Dakle, radnik u Sloveniji dobije 1.153,03 KM, a u FBiH 1.142,04 KM. Porez na dohodak u Sloveniji iznosi 16, a u FBiH 10 posto. Međutim, osnovica za lični odbitak u Sloveniji iznosi 538,30 KM, a u FBiH 300 KM, što automatski znači i da je osnovica za oporezivanje u FBiH veća (935,61 KM) nego u Sloveniji (731,92 KM). Zbog toga je na kraju i izuzetno mala razlika između neto plata s porezom – 1.270,12 KM u Sloveniji naspram 1.235,61 KM u FBiH.

Doprinosi na teret radnika u Sloveniji iznose 22,10 posto (ukupno 360,33 KM), a u FBiH 31 posto (ukupno 555,13 KM)! To u konačnici rezultira time da je bruto plata u Sloveniji 1.630,45 KM, a u FBiH 1.790,73 KM! Kada se na kraju sve sabere, dobijemo slijedeću poražavajuću činjenicu – ukupni troškovi poslodavca za isplaćenu neto platu od 1.089,12 KM u Sloveniji iznosi 1.892,95 KM, a u FBiH čak 1.998,46 KM!

No, to nije sve. Radnicima u Sloveniji se isplaćuju naknade za topli obrok u iznosu 263,33 KM (u FBiH 176,00 KM), te za prevoz 72,37 KM (u FBiH 53 KM). Sve to vodi da radnik u Sloveniji za istu osnovicu dobije više novca (1.488,72 KM u naspram 1.371,04 KM u FBiH), pri čemu je poslodavac u FBiH više opterećen (93,56 KM porez plus 762,85 KM doprinosa) nego u Sloveniji (117,09 KM porez plus 622,83 KM doprinosa). Troškovi poslodavca u FBiH iznose, dakle, 174,99 posto na neto platu, a u Sloveniji 164,17 posto.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 5 =