Obezglavljena Mješovita srednja škola u Sanskom Mostu

0
SHARE

U posljednjih nekoliko dana kontaktiralo nas je nekoliko zaposlenika Mješovite srednje škole u Sanskom Mostu, koja je u posljednje dvije-tri godine, za vrijeme direktorovanja još uvijek aktuelnog direktora Midžan Seada (SDA) dobila nepopularan naziv „škola slučaj“, kako bi nas zamolilo da pišemo o ponovnom kršenju zakona u ovoj školi.

O čemu se, zapravo, radi?

Direktor Mješovite srednje škole u Sanskom Mostu Midžan Sead je 03.02.2017. godine napunio 65 godina života i, shodno članu 94. Zakona o radu FBiH od 14.04. 2016. godine, koji kaže da radniku prestaje ugovor o radu „kada navrši 65 godina života i 20 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i radnik drugačije ne govore“.

Još 2012. godine ministar u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona (USK) je donio Naredbu o penzionisanju, koja je još uvijek na snazi i koja je poslana svih školama na području Kantona, pa tako i Mješovitoj srednjoj školi u Sanskom Mostu.

Sekretar škole je, obzirom da to mora da bude lice koje ima završen pravni fakultet, po zakonu obavezan da se brine o provođenju zakonskih odredbi u okviru škole, pa je to zadatak i sekretara Mješovite srednje škole u Sanskom Mostu.

Nažalost, u ovoj školi se u zadnje tri godine skoro ništa ne radi po zakonu, a najveći krivci za to su direktor, školski odbor i sekretar škole, koji mora da upozorava sve ostale na zakonitost djelovanja.

O svemu ovome smo razgovarali i sa osobom koja u posljednje dvije godine vodi pravnu bitku protiv ovih nezakonitih odluka i koja je tu bitku i dobila prvostepenom presudom Općinskog suda u Sanskom Mostu i potvrdom te presude na Kantonalnom sudu u Bihaću. Riječ je o profesoru mašinske grupe predmeta mr. Šemsudinu Habiboviću, dipl.ing.mašinstva, koji je odlukom direktora Midžana prvo suspendiran, a zatim i dobio otkaz ugovora o radu 21.januara 2014. godine. Sve ove odluke je potvrdio Školski odbor, na čijem je čelu Murisa Cerić, profesorica koja, po Habibovićevim riječima, izvodi nastavu iz nekih predmeta za koje nije verifikovana, ali zato slijepo sluša naredbe direktora Midžana.

Murisa Cerić, predsjednica Školskog odbora

Habibović dalje navodi kako je protiv direktora Midžana podnio krivičnu prijavu zbog neizvršavanja pravomoćne sudske presude i jer ga nije vratio na prethodno radno mjesto, kako je sud presudio, što po članu 383. Krivičnog zakona FBiH povlači zatvorsku kaznu od tri mjeseca do tri godine.

Osim toga, Habibović kaže kako slijede krivične prijave i protiv članova Školskog odbora, jer su i oni učestvovali u kršenju zakona, ali i protiv predsjednika Etičke komisije Dedić Eniza, koji je idejni kreator svega ovoga. Šteta po Budžeu USK, nastala ovim kršenjima zakona, a sve prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka ekonomske struke, do sada je već 50.000 KM.

Habibović dalje navodi kako je, shodno članu 144., stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju USK od 04. jula 2012. godine  školski odbor morao donijeti „odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora najmanje tri mjeseca prije isteka mandata direktora“, što ovaj sastav školskog odbora, kojega, osim Murise Cerić, još čine i vjeroučitelj u školi Mirza Nuhanović, te spoljni članovi Mirza Omić (Centar za socijalni rad) i Mediha Duračak (trgovački centar FIS Vitez) nije uradio, te je time prekršio i Zakon o srednjem obrazovanju USK.

U razgovoru sa jednim drugim zaposlenikom, koji je želio da ostane anoniman, saznali smo kako je sekretarica škole povela „pravnu bitku“ kako bi Midžan Sead ostao na toj poziciji do kraja mandata, jer, navodno, „njegov poslodavac nije Ministarstvo, već Školski odbor“, što bi, onda, bilo u skladu sa članom 94. Zakona o radu FBiH.

Da nije žalosno, bilo bi smiješno.

Cirkus se, u svakom slučaju, nastavlja. Sada su na potezu odgovorne osobe iz resornog Ministarstva, kako bi kretanja u ovoj „školi slučaju“ vratili u zakonske okvire, naročito ako se zna da je sadašnji direktor već u prekršaju i da svaki akti kojega potpiše nema zakonsko uporište, obzirom da po spomenutoj Naredbi ministra obrazovanja iz 2012. navršavanjem 65 godina života ili 40 godina radnog staža po automatizmu ide u penziju.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − four =